Breaking News

क्रीडा स्पर्धा Imp Files

नमस्कार,
   केंद्र अथवा तालुकास्तरावर घेण्यात येणाऱ्या क्रीडास्पर्धेत लागणारी सर्व कागदपत्रे इथे उपलब्द करून देत आहे, Excel Files मध्ये बदल करून आपणही त्याचा वापर करू शकता.
  - उत्तम पाटील, कोल्हापूर, 9527434322


फाईल प्रकार / नावExcelPdf
कनिष्ठ गट सर्व
वैयक्तिक सर्व
गुणपत्रक - खो-खो, कबड्डी
वरिष्ठ वैयक्तिक
Lots All
कनिष्ठ वैयक्तिक
ChampionShip Total Marks
कुस्ती
ओळखपत्र
स्वयंसेवक लेबल
रिले गुणपत्रक
प्रवेश पत्र
वरिष्ठ वैयक्तिक
#
#
#

Thanke You Very Much... Visit Again.

1 comment: