क्रीडा स्पर्धा Imp Files

नमस्कार,
   केंद्र अथवा तालुकास्तरावर घेण्यात येणाऱ्या क्रीडास्पर्धेत लागणारी सर्व कागदपत्रे इथे उपलब्द करून देत आहे, Excel Files मध्ये बदल करून आपणही त्याचा वापर करू शकता.
  - उत्तम पाटील, कोल्हापूर, 9527434322


फाईल प्रकार / नावExcelPdf
कनिष्ठ गट सर्व
वैयक्तिक सर्व
गुणपत्रक - खो-खो, कबड्डी
वरिष्ठ वैयक्तिक
Lots All
कनिष्ठ वैयक्तिक
ChampionShip Total Marks
कुस्ती
ओळखपत्र
स्वयंसेवक लेबल
रिले गुणपत्रक
प्रवेश पत्र
वरिष्ठ वैयक्तिक
#
#
#

Thanke You Very Much... Visit Again.

1 comment: