इयत्ता -२ री -कविता


इयत्ता :- २ री  विषय :- मराठी


अ.नं.कवितेचे नावडाऊनलोड लिंक
२.१ गवताचं पात
२.२ चला गड्यांनो खेळुया
२.३ झरझर आला वारा
२.४ थेंबा थेंबा कोठून येतोस.
२.५ जाऊ फुलांच्या जगात.
२.६चैत्र महिणा.
२.७धरू नको ही बरे.
२.८ ध्वज ऊंच धरू.
२.९ दोन पाय छोटे.
१०२.१० झाडावर राहावे.
११२.११ शिवबा.


इयत्ता :- २ री  विषय :- इंग्रजी


No comments