संकलित प्रश्नपत्रिका सत्र १

                                   

नमस्कार,

  संकलित चाचणीसाठी आवश्यक नमुना प्रश्नपत्रिका इथे उपलब्द आहेत, या फक्त सरावासाठी आहेत,याची नोंद घ्यावी.

संकलित प्रश्नपत्रिका सत्र १ :-

नमुना 1 :- 


अ.नं.इयत्ता ( वर्ग )(सर्व विषय)
१ ली
२ री
३ री
४ थी
५ वी
-----------------------------------------------------------------------------------------
नमुना २ :- 

अ.नं.इयत्तानमुना २
१ ली
२ री  
३ री
४ थी
५ वी
६ वी
७ वी
८ वी
--------------------------------------------------------------------------------------------
१ ली  ते  ७ वी  सर्व विषय -   


=====================================

इयत्ता दुसरी  स्वनिर्मित प्रश्नपत्रिका - 

=====================================

अध्ययन निष्पत्ती नुसार प्रश्नपत्रिका :- 
( साभार-जयदीप व प्रवीण डाकरे सर , प्रवीण गायकवाड सर )

अ.नं.इयत्तानमुना २
१ ली
२ री
३ री
४ थी
५ वी
६ वी
७ वी
८ वी
  संकलित चाचणीसाठी शुभेच्छा..!!
  Please Visit Again.
              Thanks.


0/Post a Comment/Comments