खो - खो - मैदान आखणी


 नमस्कार,

  विविध खेळ व त्यांच्या मैदानांची मापे इथे उपलब्द करून देत आहे. क्रीडास्पर्धा व इतर वेळी क्रीडांगण आखण्यासाठी याचा निश्चितच उपयोग होईल असे वाटते.

१..खो - खो ( Junior ) -2. खो - खो ( Senior) -0/Post a Comment/Comments