आकारीक चाचणी सत्र 1

 नमस्कार,

  आकारीक चाचणीसाठी आवश्यक नमुना प्रश्नपत्रिका इथे उपलब्द आहेत, या फक्त सरावासाठी आहेत,याची नोंद घ्यावी.

आकारीक प्रश्नपत्रिका सत्र १ :-

1. सचिन देसाई सर यांच्या प्रश्नपत्रिका


अ.नं.इयत्ता ( वर्ग)१५ गुण
(सर्व विषय)
२० गुण
(सर्व विषय)
१ ली
२ री
३ री
४ थी
५ वी

नमुना २ :- 

अ.नं.इयत्तानमुना २
१ ली
२ री (स्वनिर्मित) 
३ री
४ थी
५ वी
६ वी
७ वी
८ वी

नमुना 3 :- 

अ.नं.इयत्तानमुना २
५ वी
  आकारीक चाचणीसाठी शुभेच्छा..!!
  Please Visit Again.
              Thanks.

0/Post a Comment/Comments