आकारीक प्रश्नपत्रिका सत्र २

नमस्कार,
  आकारीक चाचणीसाठी आवश्यक  नमुना प्रश्नपत्रिका इथे उपलब्द आहेत, या फक्त सरावासाठी आहेत,याची नोंद घ्यावी.
  आपण तयार केलेल्या प्रश्नपत्रिका इथे प्रकाशित करावयाच्या असल्यास अवश्य संपर्क साधा.

         - उत्तम पाटील, कोल्हापूर  मोबा - 9527434322


----------------------------------------------------------------------------------
माझे You Tube Channel :- 

----------------------------------------------------------------------------------
आकारीक  प्रश्नपत्रिका सत्र २ :-
----------------------------------------------------------------------------------
नमुना  1  :-  सौजन्य : शिक्षक मित्र नगर व इतर  


अ.नं.इयत्तानमुना २
१ ली
२ री  
३ री
४ थी
५ वी
६ वी
७ वी
८ वी
-----------------------------------------------------------------------------------
नमुना 2 :- सौजन्य : WhatsApp Groups
१ ली  ते  7    सर्व विषय -   
-----------------------------------------------------------------------------------
नमुना  3 :-  सौजन्य : सतीश पवार सर 

अ.नं.इयत्तानमुना 
१ ली
२ री  
३ री
४ थी
५ वी
६ वी
७ वी
८ वी
-----------------------------------------------------------------------------------
नमुना 4 :- सौजन्य : शिक्षक मित्र समूह नगर
अ.नं.इयत्ता ( वर्ग )(सर्व विषय)
१ ली
२ री
३ री
४ थी
५ वी
-----------------------------------------------------------------------------------
नमुना 5:- सौजन्य : भिसे सर 
१ ली  ते  ४ थी   सर्व विषय -   

-----------------------------------------------------------------------------------
नमुना 6 ( सेमी इंग्रजी ) :- सौजन्य : मच्छिंद्र कदम सर 
१ ली  ते  ४ थी   सर्व विषय -   

-----------------------------------------------------------------------------------
...... आणखी काही प्रश्नपत्रिका नमुने लवकरच
===================================== =========
संकलन - उत्तम पाटील, कोल्हापूर  मोबा - 9527434322

 आकारीक चाचणीसाठी  खूप शुभेच्छा..!!
  Please Visit Again.
              Thanks.


0/Post a Comment/Comments