संकलित चाचणी सत्र २

नमस्कार,
  संकलित चाचणीसाठी आवश्यक  नमुना प्रश्नपत्रिका इथे उपलब्द आहेत, या फक्त सरावासाठी आहेत,याची नोंद घ्यावी.
  आपण तयार केलेल्या प्रश्नपत्रिका इथे प्रकाशित करावयाच्या असल्यास अवश्य संपर्क साधा.

         - उत्तम पाटील, कोल्हापूर  मोबा - 9527434322
----------------------------------------------------------------------------------
माझे You Tube Channel :- 

----------------------------------------------------------------------------------
संकलित प्रश्नपत्रिका सत्र २ :-
----------------------------------------------------------------------------------

नमुना 1 :-  सौजन्य :   अमरावती विद्या प्राधिकरण 

अ.नं.इयत्तानमुना २ (सर्व विषय)
१ ली
२ री  
३ री
४ थी
५ वी
६ वी
७ वी
८ वी
-----------------------------------------------------------------------------------
नमुना 2 :- सौजन्य :  सचिन शेळके सर (सेमी सह)
इयत्ता ( वर्ग )(सर्व विषय)
१ ली
२ री
३ री
४ थी
1 ते ४ सर्व
-----------------------------------------------------------------------------------
नमुना ३ :-  सौजन्य :   WhatsApp समूह

अ.नं.इयत्तानमुना २ (सर्व विषय)
१ ली
२ री  
३ री
४ थी
५ वी
६ वी
७ वी
८ वी
-----------------------------------------------------------------------------------
नमुना ४ :- सौजन्य :  शिक्षक मित्र समूह नगर ( सेमी सह )
इयत्ता ( वर्ग )(सर्व विषय)
१ ली
२ री
३ री
४ थी
1 ते ४ सर्व
-----------------------------------------------------------------------------------
नमुना ५ ( सेमी इंग्रजी ):- सौजन्य :  WhatsApp समूह
१ ली ते ८वी गणित विषय - सेमी इंग्रजी सर्व इयत्ता -   

-----------------------------------------------------------------------------------
नमुना ६ :- कला, कार्यानुभव व शा.शिक्षण प्रश्नपत्रिका
१ ली  ते  ८ वी   सर्व विषय -   

-----------------------------------------------------------------------------------
नमुना ७ :- स्वनिर्मित -  इयत्ता - २ री प्रश्नपत्रिका - 
                                       

----------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------
नमुना 8 :- सौजन्य :  प्रवीण डाकरे सर 
इयत्ता ( वर्ग )(सर्व विषय)
१ ली
२ री
३ री
४ थी
1 ते ४ सर्व

-----------------------------------------------------------------------------------
...... आणखी काही प्रश्नपत्रिका नमुने लवकरच

===================================== =========


  संकलित  चाचणीसाठी  खूप शुभेच्छा..!!
  Please Visit Again.
              Thanks.

0/Post a Comment/Comments