पायाभूत चाचणी २०१८ - आवश्यक गुणनोंद तक्तेनमस्कार,
  पायाभूत चाचणी २०१८ - आवश्यक गुणनोंद तक्ते विषयनिहाय व इयत्तानिहाय खाली डाऊनलोडसाठी उपलब्द आहेत, हे तक्ते WhatsApp च्या माध्यमातून संकलित केले आहेत.


अ. नं.नमुनातपशीलडाऊनलोड लिंक
मराठी 2 ते ८ वी गुणनोंद Excel PDShinde
गणित 2 ते ८ वी गुणनोंद Excel PDShinde
मराठी 2 ते ८ वी गुणनोंद Pdf PDShinde
गणित 2 ते ८ वी गुणनोंद Pdf PDShinde
2nd - All Excel - Udavant Sir
3rd - All Excel - Udavant Sir
4th - All Excel- Udavant Sir
5th - All Excel- Udavant Sir
6th - All Excel- Udavant Sir
१०7th - All Excel- Udavant Sir
११8th - All Excel- Udavant Sir
१२मराठी 2 ते ८ वी गुणनोंद Excel
१३गणित 2 ते ८ वी गुणनोंद Excel
१४सर्व निकाल - Excel Raskar Sir
१५सर्व निकाल - Excel कदम सर


More Coming Soon...!!!

0/Post a Comment/Comments